کتاب همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا

کتاب: همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا لیونل مسی فروشگاه روزاریو بارسلونا زنجیره ازدواج مرکزی عروسی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سیگاری ها بیش از دیگران در معرض کم کردن شنوایی هستند / محققان

نتایج مطالعه تازه محققان ژاپنی نشان می دهد که سیگار کشیدن با زیاد کردن خطر کم کردن شنوایی ارتباط دارد. 

سیگاری ها بیش از دیگران در معرض کم کردن شنوایی هستند / محققان

محققان: سیگاری ها بیش از دیگران در معرض کم کردن شنوایی هستند

عبارات مهم : سلامت

نتایج مطالعه تازه محققان ژاپنی نشان می دهد که سیگار کشیدن با زیاد کردن خطر کم کردن شنوایی ارتباط دارد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، محققان مرکز ملی سلامت و پزشکی ژاپن در این مطالعه داده های مرتبط با معاینات هر سال 50 هزار نفر را انالیز کردند، این معاینات از جمله مشمول بر شنوایی سنجی و یک پرسشنامه تکمیل شده است در مورد شیوه زندگی مرتبط با سلامت هر فرد می شد.

آنها تاثیرات اوضاع های متفاوت سیگار کشیدن (سیگاری فعلی، سابق، و هرگز سیگاری نبودن)، تعداد سیگارهایی که در روز کشیده می شد و طول توقف سیگار کشیدن را بر میزان کم کردن شنوایی افراد بررسی کردند.

سیگاری ها بیش از دیگران در معرض کم کردن شنوایی هستند / محققان

محققان حتی بعد از در نظر گرفتن عواملی مانند سر و صدای شغلی متوجه شدند که خطر کم کردن شنوایی در میان افراد سیگاری در مقایسه به افرادی که هرگز سیگاری نبودند، 1.2 تا 1.6 زیاد بود.

در این بررسی، گرچه ارتباط میان سیگار کشیدن و کم کردن شنوایی در فرکانس اوج قویتر از کم کردن شنوایی در فرکانس کم بود، ولی خطر کم کردن شنوایی هم در فرکانس اوج و هم در فرکانس پایین با مصرف سیگار زیاد کردن می یافت. با این وجود، این زیاد کردن خطر در طول پنج سال بعد از ترک سیگار کم کردن می یافت.

نتایج مطالعه تازه محققان ژاپنی نشان می دهد که سیگار کشیدن با زیاد کردن خطر کم کردن شنوایی ارتباط دارد. 

محققان خاطرنشان کردند که مطالعه آنها مدرک محکمی ارائه می دهد که سیگار کشیدن یک عامل خطرآفرین مستقل جهت کم کردن شنوایی است.

آنها اظهار داشتند که این نتیجه های مدرک محکمی جهت حمایت از این عنوان ارائه می دهد که سیگار کشیدن یک عامل سببی جهت کم کردن شنوایی است و بر لزوم کنترل مصرف تنباکو جهت پیشگیری و یا کند کردن روند کم کردن شنوایی تاکید می کند.

یافته های این مطالعه در مجله Nicotine and Tobacco Research انتشار یافته است.

سیگاری ها بیش از دیگران در معرض کم کردن شنوایی هستند / محققان

واژه های کلیدی: سلامت | سیگار | محققان | فرکانس | مطالعه | ترک سیگار | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz