کتاب همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا

کتاب: همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا لیونل مسی فروشگاه روزاریو بارسلونا زنجیره ازدواج مرکزی عروسی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید نانو ذرات طلا با آب

مطالعات تازه نشان می دهد قطرات آب می تواند جایگزین عوامل (agent) سمی در تولید نانو ذرات طلا و نانو سیم ها شود. این دستاورد گام مهمی در حوزه شیمی سبز محسوب می شو

تولید نانو ذرات طلا با آب

تولید نانو ذرات طلا با آب

عبارات مهم : تصویر

مطالعات تازه نشان می دهد قطرات آب می تواند جایگزین عوامل (agent) سمی در تولید نانو ذرات طلا و نانو سیم ها شود. این دستاورد گام مهمی در حوزه شیمی سبز محسوب می شود.

به گزارش ایرنا از مجله نیچر، عنصر طلا یکی از کم تصویر العمل ترین فلزات واسطه جدول تناوبی است که در مجاورت جَوی زنگ نمی زند و تیزه نمی شود.

در حال حاضر از نانو ذرات طلا در موارد مختلفی از جمله تصویر برداری زیستی، حمل دارو، تشخیص گازهای خطرناک و حسگرهای زیستی استفاده می شود. یکی از روش های متداول تولید نانوذرات طلا، ‘ثبیت خورنده کلروآریک طلا’ با یک عامل کاهنده مانند بورو هیدرید سدیم است.

تولید نانو ذرات طلا با آب

محققان دانشگاه استنفورد با استفاده از قطرات آب، موفق به تولید نانوذرات و نانو سیم های طلا شده است اند. این شیوه آغازی جهت یک حوزه تازه در شیمی است که می تواند جهت تولید نانوذرات طلا و فلزات دیگر به کار رود.

این مطالعه نشان می دهد نانوذرات طلا در میکرو قطرات آب، 100 هزار بار سریعتر رشد می کنند. در واقع در این آزمایش، قطرات آب جایگزین عوامل کاهنده که عموما سمی هستند، شده است اند. این دستاورد گام بزرگی جهت استفاده از نانوذرات طلا در پزشکی و کاربردهای زیست محیطی محسوب می شود.نتایج این مطالعه در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.

مطالعات تازه نشان می دهد قطرات آب می تواند جایگزین عوامل (agent) سمی در تولید نانو ذرات طلا و نانو سیم ها شود. این دستاورد گام مهمی در حوزه شیمی سبز محسوب می شو

واژه های کلیدی: تصویر | مطالعه | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz