کتاب همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا

کتاب: همسر لیونل مسی برگزاری مراسم بارسلونا لیونل مسی فروشگاه روزاریو بارسلونا زنجیره ازدواج مرکزی عروسی

گت بلاگز اخبار اجتماعی یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های نیست / رسولی عضو شورای شهر تهران

حسن رسولی در مورد زلزله های اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: زلزله 5.2 ریشتری هفته گذشته پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داد که احتمال بروز بحران در پایتخت ک

یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های نیست / رسولی عضو شورای شهر تهران

رسولی عضو شورای شهر تهران: یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های نیست

عبارات مهم : ایران

فکر می کنم که عبرت های مدیریتی خوبی می توانیم از زلزله اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.

حسن رسولی در مورد زلزله های اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: زلزله 5.2 ریشتری هفته گذشته پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داد که احتمال بروز بحران در پایتخت کشور عزیزمان ایران منتفی نیست، هرچند که هیچکدام از صاحب نظران متخصص در دنیا نتوانسته اند به صورت دقیق احتمال وقوع زلزله را آینده نگری کنند ولی بهتر است که مجموعه دستگاه ها، نهادها و شرکت هایی که در امر مدیریت بحران مسئولیت دارند، کارها سریع تری داشته باشند.

یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های نیست / رسولی عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت و گو با عصر کشور عزیزمان ایران ادامه داد: این زلزله 5.2 ریشتری که تقریبا 48 ساعت زندگی بخش قابل توجهی از مردم را از حالت عادی خارج کرد و بسیاری از خانواده ها دوشب را در فضاهای عمومی، پارک ها و ورزشگاه ها گذراندند و فارغ از اینکه این زلزله خوشبختانه تلفات انسانی و اقتصادی نداشت، ولی از منظر مدیریت بحران مجموعه ارگان های ذیربط این زلزله را به عنوان یک مانور واقعی تعریف کنند و باید ببینند که عملکرد این دستگاه ها در همین زلزله اخیر چگونه بوده است و نقاط قوت و ضعف ما در مدیریت بحران چیست.

رسولی افزود: جهت مثال در بخش اطلاع رسانی، آرام سازی جامعه، آموزش و راهنمایی مردم و در بخش فراهم کردن شرایط خاص خدمات زیربنایی مانند قطع کردن شبکه برق و آب و گاز چگونه عمل کرده ایم. باید دید که شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت تحت تاثیر این واقعه چه شرایطی پیدا کرد و چه میزانی از تکالیفی که بر عهده ارگانهای متفاوت گذاشته شده است است به صورت عملی انجام شد. جهت مثال اگر قانون مشخص کرده است در مرحله امداد و نجات، شرکت هلال احمر باید تعیین کننده باشد آیا عملکرد این شرکت در برخورد با این پدیده طبیعی که یک مانور طبیعی به حساب می آمد در حد و اندازه مورد نیاز بوده است یا خیر.

حسن رسولی در مورد زلزله های اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: زلزله 5.2 ریشتری هفته گذشته پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داد که احتمال بروز بحران در پایتخت ک

وی اضافه کرد: همچنین به طور کلی باید بررسی شود که مدیریت بحران ما چگونه بوده هست. بر همین اساس از شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران که بر اساس قانون در چنین شرایطی مدیریت بحران را بر عهده دارند خواسته ایم که گزارشی را در یکی از جلسات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کنند.

استاندار خراسان بزرگ در دوره اصلاحات یادآوری کرد: با توجه به تجربه من در مدیریت بحران استان های متفاوت و در بعضی از حوادث که خودم مدیریت بحران را برعهده داشته ام، فکر می کنم تفاوتی که شرکت و مدیریت بحران در پایتخت با 30 استان دیگر دارد باید به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. این تفاوت ها عبارت است از اینکه بر اساس قانون در سی استان کشور به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه فرماندی و مدیریت بحران بر عهده استاندار است و استاندار به عنوان نماینده نظام تمام ظرفیت را بنا بر تشخیص مدیریتی خودش به اختیار می گیرد و عالی ترین مقام تصمیم گیر امنیتی هم است و در نتیجه تمامی نیرو های مسلح مکلف به اطاعت از تصمیمات او هستند.

وی تصریح کرد: در پایتخت کشور عزیزمان ایران این امکان وجود دارد که به علت ظرفیت های زیاد مدیریت شهری و شهرداری این مسئولیت بر عهده شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران است و البته تفاوت مهم این است که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اختیاری درحوزه امنیتی دارا نیست. با این حال به نظر من اگرچه این زلزله به خیر گذشت و خسارتی نداشت ولی مجموعه دستگاه هایی که در حوزه مدیریت بحران فعال هستند بهتر است که به این عنوان به عنوان یک مانور واقعی نگاه کنند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و از طریق دستگاه های مربوط آمادگی بیشتری کسب کنیم که اگر خدایی نکرده در آینده فاجعه زلزله در پایتخت را شاهد بودیم بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم تا حداقل خسارت و حداکثر کارایی و اثر بخشی را حوزه مدیریت بحران از خود نشان دهیم. من فکر می کنم که عبرت های مدیریتی خوبی می توانیم از این زلزله داشته باشیم.

یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های نیست / رسولی عضو شورای شهر تهران

این سیاستمدار اصلاح طلب در رابطه آماده سازی سوله های بحران هم اشاره کرد: بخش قابل توجهی از این سوله ها تخلیه شده است است و بخشی از آن نیز در حال تخلیه است و از این حیث ما به عنوان مدیریت شهری به وظایف خود عمل می کنیم.

رسولی همچنین در خصوص تعامل شورای شهر و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هم گفت: مجموعه شورای شهر و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر یکی هستند. هنگامی که می گویم ما با شهرداری یکی هستیم به این معنی است که ما در اهداف و مسئولیت هایی که در برابر شهروندان تهرانی داریم، دارای وظایف یکسانی هستیم ولی نقش و جایگاه و ماموریت های ما متفاوت هست. شهرداری و زیر مجموعه های این ارگان متولی مدیریت اجرایی پرسشها شهری هستند و شورای اسلامی شهر نیز که با رای مستقیم مردم گزینش شده است است به عنوان پارلمان شهری قانون گذار است و ناظر و هماهنگ کننده امور به حساب می آید.

حسن رسولی در مورد زلزله های اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: زلزله 5.2 ریشتری هفته گذشته پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داد که احتمال بروز بحران در پایتخت ک

وی در آخر تاکید کرد: بنابراین یکدست بودن با شهرداری به معنی چشم پوشی از خطاها و غلط های شهرداری نیست. به عبارتی یک مجموعه می تواند در اهداف و استراتژی ها با مجموعه دیگر هماهنگ باشد ولی به طور طبیعی در تاکتیک ها و عملیات اجرایی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. من شخصا با اینکه به آقای نجفی رای داده ام ولی اگر احساس کنم که ایشان یا زیر مجموعه شهرداری در انجام وظایف غفلتی داشته اند با صریح ترین لهجه ممکن انتقادات خودم را بیان می کنم.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | مجموعه | مدیریت | مدیریت | شهرداری | شورای شهر | شورای اسلامی | شورای شهر تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz